W szczególności proponujemy firmom działającym w branży budowlanej:

 • Gwarancje: wadium, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych CAR / EAR
 • Ubezpieczenia flot samochodów
 • Kompleksowe ubezpieczenia mienia firmowego (budynki, sprzęt budowlany, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny i biurowy)
 • Ubezpieczenia grupowe pracowników podczas wykonywania robót budowlanych
 • Inne w zależności od indywidualnych potrzeb

Coraz częściej Inwestorzy / Zamawiający wymagają od Wykonawców wielu ubezpieczeń i gwarancji.

Proponujemy Państwu pełną obsługę począwszy od gwarancji wadium i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niezbędnych przy przystępowaniu do przetargu do gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek oraz ubezpieczenia robót budowlano-montażowych potrzebnych po wygraniu przetargu.

Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeń mamy możliwość dostosowania treści gwarancji do potrzeb inwestorów oraz uzyskania wyższych limitów na gwarancje.

W Państwa imieniu możemy uzgodnić z Inwestorem treść gwarancji.

Mamy uzgodnioną treść gwarancji m.in. z:

 • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
 • PKP
 • Gminami, Powiatami, Urzędami Miast
 • Zarządami Dróg
 • ZUS
 • Pocztą Polską
 • kopalniami
 • firmami: Budimex, Strabag, Skanska, Eurovia, innymi.