Lublin, 01 października 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, informujemy:

  • Działalność agenta ubezpieczeniowego prowadzona jest pod firmą ESTYMA Dorota Januszyk, siedziba: 22-550 Werbkowice, ul. 3 Maja 34, biuro: 20-492 Lublin, ul. Fulmana 7/111, REGON 431108962, NIP 919-130-67-07 (zwana dalej ESTYMA).
  • ESTYMA posiada wpis do rejestru agentów o numerze 11113929/A. Wpis można sprawdzić składając zapytanie na stronie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml
  • ESTYMA działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń: Generali, Balcia (RESO), TUZ, Uniqa, Warta, Generali Życie, Uniqa Życie. ESTYMA otrzymuje wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń o charakterze prowizyjnym określonym w umowie agencyjnej. ESTYMA nie pobiera żadnego wynagrodzenia od klienta.
  • Pełnomocnictwo do zawierania ubezpieczeń udzielone przez określony zakład ubezpieczeń zostanie udostępnione klientowi na każde jego żądanie.
  • ESTYMA nie posiada akcji lub udziałów zakładów ubezpieczeń.
  • ESTYMA zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane od klienta w związku z wykonywaną działalnością.
  • Reklamacje i skargi można składać emailem na adres estyma@gwarancje.com.pl lub pisemnie na adres ESTYMA Dorota Januszyk, ul. Fulmana 7/111, 20-492 Lublin. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

Dystrybucja ubezpieczeń (PDF)

ESTYMA