Ubezpieczamy:

  • floty samochodów (OC, Auto Casco, NNW, Szyby, Assistance);
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia;
  • ryzyka budowy i montażu (CAR / EAR);
  • sprzęt budowlany od uszkodzeń;
  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
  • mienie w transporcie;
  • sprzęt elektroniczny od wszelkich ryzyk;
  • domy i mieszkania;
  • na życie (indywidualnie i grupowo);