W szczególności proponujemy firmom działającym w branży komputerowej i IT:

  • Gwarancje: wadium, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenia flot samochodów
  • Inne w zależności od indywidualnych potrzeb

Coraz częściej Inwestorzy / Zamawiający wymagają od Wykonawców wielu ubezpieczeń i gwarancji.

Proponujemy Państwu pełną obsługę począwszy od gwarancji wadium i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niezbędnych przy przystępowaniu do przetargu do gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek oraz ubezpieczenia robót budowlano-montażowych potrzebnych po wygraniu przetargu.

Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeń mamy możliwość dostosowania treści gwarancji do potrzeb inwestorów oraz uzyskania wyższych limitów na gwarancje.

W Państwa imieniu możemy uzgodnić z Inwestorem treść gwarancji.